államháztartási számvitel

A jelenleg érvényes magyar államháztartási számvitel nincs összhangban a nemzetközi elvárásokkal, így az Európai Unióban elvárt adatszolgáltatásnak való megfelelést a jelenlegi számviteli rendszer csak részben tudja teljesíteni, illetve csak többlet munkaráfordítások árán képes biztosítani. Ennek előmozdítása érdekében került kiadásra a 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet az államháztartási számvitelről, amely 2014. január 1-jével lép hatályba. A nemzetközi gyakorlatban a közszféra pénzügyi beszámolóinak elkészítésére és az azt alátámasztó számviteli tevékenységre nemzetközi költségvetési számviteli standardok vonatkoznak (IPSAS), hogy a nemzetközi összehasonlításra alkalmasak legyenek az egyes országok közszektorai, költségvetési rend szerint gazdálkodói.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (251 - 252. oldalak)

Relációk