segélyezési típusú rendszerek

A szociális segélyezés fogalma a szociális biztonságon kívüli, alapvetően a szükséghelyzetben lévők részére odaítélt segélyeket és a szociális szolgáltatásokat foglalja magában. Pénzbeli támogatás az átmeneti segély, a rendszeres szociális segély vagy az ápolási díj. Szociális szolgáltatást jelentenek a különböző intézményi elhelyezések (gyermekek, idősek, szenvedélybetegek, hajléktalanok intézményei), a házi gondozás. A szociális védelmi rendszer minden ellátását igénybe vehetik a Magyarországon igazoltan, jogszerűen, három hónapot meghaladóan tartózkodó uniós polgárok és családtagjaik, akkor is, ha nem folytatnak gazdasági tevékenységet.

Forrás:

Fabók András – Prugberger Tamás: Társadalombiztosítási jog. Egyetemi jegyzet. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest 2007. 20. oldal

Relációk