közfoglalkoztatási jogviszony

A közfoglalkoztató és közfoglalkoztatott által kötött közfoglalkoztatási szerződéssel létrejövő, határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony, melyre bizonyos tekintetben a munkaviszonytól eltérő szabályok vonatkoznak. Közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthető, amely állami vagy helyi önkormányati feladat, illetve közösségi (pl. egészségmegőrzési, szociális, nevelési, oktatási, kulturális, gyermek- és ifjúságvédelemi, ár- és belvízvédelemi) célt szolgál. Közfoglalkoztató lehet különösen a helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulásai, költségvetési szerv, egyházi jogi személy, közhasznú jogállású szervezet, civil szervezet, az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet, vízitársulat, erdőgazdálkodó, szociális szövetkezet, vasúti pályahálózat-működtető szervezet és közérdekű szolgáltató.

Forrás:

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 1. §

Szerző:

Relációk