passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök

A foglalkoztatáspolitika eszközrendszerét két nagy csoportra bonthatjuk: aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközökre. Az állam munkanélkülieket pénzbeli és természetbeni juttatások révén segélyezheti. Az álláskeresők minimális ellátását szolgálják az álláskeresés időszakában ,ameddig nem rendelkezik munkából származó jövedelemmel. Passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök csoportjába tartozik a különböző álláskereséssel járó költségek térítések, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, az álláskeresési járadék.

Forrás:

Dr Kovács Éva Margit (2017): Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi igazgatás In: Kovács Ibolya, dr Radics Zsuzsanna Gabriella, Dr Bauer Lilla, Dr Kovács Éva Margit: Szakigazgatási ismeretek II.. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2017. pp. 61-76.

Szerző:

Relációk