fogyasztói panasz

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat. A fogyasztói panaszt köteles a vállalkozás kivizsgálni és megfelelően orvosolni. A fogyasztó panasszal élhet szóban vagy írásban is. Ha a fogyasztó a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

Forrás:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 17/A. §, 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 1. § (2)

Szerző:

Relációk