fogyasztó

Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Azaz ennél fogva a vállalkozásokra, jogi személyekre nem vonatkoznak a fogyasztóvédelmi szabályokban foglalt jogok, illetve igényérvényesítési lehetőségek. A fogyasztó, mint természetes személy és a vállalkozó között információs asszimetria áll fenn a piaci ügyletek során. Azaz a vállalkozás információs erőfölénnyel bír. Ez egyenlőtlenséget teremt a piaci szeplők közti erőviszonyokban, ugyanis a fogyasztó nem tudja megfelelően felmérni a piacon lévő termékek minőségét, nincs elég információ birtokában, hogy beárazza az eltérő minőségű termékeket . Ezért fokozatosan kialakult az igény a fogyasztói érdekek védelmére. Mára a fogyasztóvédelem a gazdaságpolitika kiemelt területévé vált, melynek célja a fogyasztók gazdasági érdekeinek, testi épségének, biztonságágának védelme, a vásárlók megtévesztésének, félrevezetésének megakadályozása, illetve a fogyasztónak a gyártóval, szolgáltatóval, illetve a forgalmazóval szembeni érdekérvényesítésének biztosítása.

Forrás:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Kovács Éva (2016)Fogyasztóvédelem In: Kovács Éva, dr. Jámbor Attila, Dr. Téglásiné Dr. Kovács Júlia, Dr. Mikó Zoltán Szakigazgatás I.. 121 p. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2016. pp. 21-44.

Szerző:

Relációk