fiatalkorúak védelmét szolgáló fogyasztóvédelmi rendelkezések

A fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének védelme érdekében, a fogyasztóvédelmi joganyag számos speciáis rendelkezést tartalmaz. Ilyen, hogy tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére – a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével – alkoholtartalmú italt, szexuális terméket ,dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni. A gazdasági reklámok terén tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal vagy azt ábrázol.

Forrás:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 16/A. § 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 8. § (1) - (4)

Szerző:

Relációk