LEADER

A francia elnevezés (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l’Economie Rurale/közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért) szavainak kezdő betűiből eredő betűszó. Az Európai Közösség (EK) közös agrárpolitkán belül vidékfejlesztés egyik, az EMVA-ból támogatott intézkedéscsoportja (az úgynevezett 4. tengely). A LEADER 1991-ben indult a tagállamokban vidéken a helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzésére, támogatására, majd 2000-2006 között Leader II, azt követően pedig Leader+ néven futott tovább. A vidékfejlesztési programok között a Leader sajátossága, hogy rá a területi (térségi) megközelítés jellemző. A helyi szinten létrejövő szervezeti egységek, akciócsoportok, helyi-területi vetületű stratégiát, akciótervet készíteneke és valósítanak meg az EU-tól lehívható támogatások felhasználásával. A LEADER kezdeményezés célja a vidéken élők segítése a helyi adottságokra építve, azokat kihasználva. A térség hosszabb távú fejltesztése civil szervezetek, helyi önkormányzatok és gazdálkodó szervezetek bevonásával történik.

Forrás:

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program http://umvp.kormany.hu/

Szerző:

Relációk