agrárpolitika

Az agrárpolitika a gazdaságpolitika egyik részterülete, amelynek célja, hogy tervszerűen és tudatosan alakítsa a mezőgazdasági teremlést, befolyásolja a termelési és értékesítési feltételeket, a jövedelmi helyzetet, az érdekérvényesítés lehetőségét, befolyásolja a birtok- és tulajdonviszonyokat, a vidékfejlesztést, az élelmiszergazdaságot és a mezőgazdasági termelékenység elősegítésével összhangban biztosítsa a környezet védelmét. Eszközei lehetnek normatív eszközök (nemzeti és EU -s jogszabályok), hatósági eszközök, ösztönzők, kormányzati támogatások stb. Az agrárpolitika nem tekinthető kizárólag nemzeti kérdésnek. Az Európai Unión belül a tagállamokra vonatkozólag a mezőgazdaság és birtokpolitika lényeges területeit az EU Közös Agrárpolitikája (KAP) határozza meg. A közös agrárpolitika célkitűzései: (1) a mezőgazdasági termelékenység növelése, (2) a mezőgazdasági népesség megfelelő életszínvonalának biztosítása, (3) a piacok stabilizálása, (4) az ellátás biztosítása, (5) méltányos fogyasztói árak kialakítása.

Forrás:

Az Európai Unió Műkö- déséről szóló Szerződés 39. cikke , Nemzeti Vidékstratégia 2012 -2020, DR. Csák Csilla (2014):Agrárpolitika, agrárigazgatás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető-és Továbbképzési Intézet

Szerző:

Relációk