hatósági szerződés

A hatósági szerződés olyan közigazgatás jogi eszköz, közigazgatási szerződés, amit a közigazgatási hatósági eljárás során a közigazgatási hatóság és az ügyfél kötnek valamely közérdekű hatósági ügy rendezése érdekében. Amennyiben a közigazgatási eljárás első fokon hatósági szerződés megkötésével zárul, akkor a hatóság mellőzi az adott ügyben a határozathozatalt. A fogyasztóvédelmi hatóság is élhet ezzel az eszközzel a fogyasztóvédelmi panaszok rendezése és a fogyasztói jogsértések megszüntetése érdekében. Ilyenkor a határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet azzal az ügyféllel (vállalkozással), aki vállalja, hogy felhagy a jogsértő magatartással, és magatartását a hatósági szerződésben meghatározott módon hozza összhangba a fogyasztóvédelmi rendelkezésekkel.

Forrás:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 76. § (1)- (7) 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 47. § (6)

Szerző:

Relációk