szubvenció

Olyan pénzügyi támogatás, amelyet az állam elsősorban gazdasági szereplőknek nyújt valamilyen társadalmilag kívánatos cél megvalósításának elősegítése érdekében. Az állami támogatás formáját tekintve lehet közvetett vagy közvetlen támogatás. A közvetlen támogatás olyan költségvetési forrásból származó, vissza nem térítendő állami támogatás, melyet a támogatásban részesülő vállalatok a meghatározott kereskedelempolitikai céloknak megfelelően kötelesek felhasználni. A közvetett támogatások ezzel szemben nem a költségvetés kiadási oldalán, hanem a bevételi oldalon jelentkeznek. Szubvenció lehet meghatározott pénzösszeg nyújtása, adókedvezmény biztosítása (adóvisszatérítés, adómérséklés), kedvezményes feltételekkel nyújtott hitel, az előállított termék után felár vagy prémium fizetése, árkiegészítés, elmaradt haszon kifizetése stb.

Forrás:

Kovács Éva (2016) Kereskedelempolitikai és kereskedelmi szakigazgatás. In: Kovács Éva, dr. Jámbor Attila, Dr. Téglásiné Dr. Kovács Júlia, Dr. Mikó Zoltán Szakigazgatás I.. 121 p. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2016. pp. 21-44.

Szerző:

Relációk