gyermekvédelmi gondoskodás

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a járási gyámhivatal intézkedik a gyermek védelembe vétele ügyében.
A jegyző – kérelemre bármikor, hivatalból évente – felülvizsgálja a védelembe vétel indokoltságát. A védelembe vétel a gyermek nagykorúvá válásával megszűnik. A védelembe vételt meg kell szüntetni, ha: a) a gyermek családban történő nevelkedése védelembe vétel nélkül is biztosítható, b) a gyermekvédelmi gondoskodás más formájáról döntött a gyámhivatal, c) a fiatalkorú szabadságvesztését vagy javítóintézeti nevelését tölti.

Forrás:

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A.§ - 68/C. §

Szerző:

Relációk