érettségi vizsga

Az érettségi vizsga a középiskolai tanulmányokat lezáró és a felsőoktatásba bebocsátó vizsga, amely számos ország jogrendszerében szerepel, és sok helyen – így a kétszintű érettségi bevezetése óta a legtöbb képzésben Magyarországon is – a felsőoktatási felvételi eljárásban is helyettesíti a vizsgát. Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó a) rendelkezik-e az általános műveltség alapjaival és olyan képességekkel, amelyek alkalmassá teszik az önművelésre;
b) szert tett-e megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képes-e ismereteinek rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására;
c) felkészült-e a felsőoktatási intézményekben folyó tanulmányok megkezdésére. Az érettségi hazánkban állami vizsga, az érettségi bizonyítvány pedig közokirat. Magyarországon 1851-ben szerveztek először érettségi vizsgát. Ma már nemcsak a felsőoktatásba való belépéshez szükséges, hanem számos szakképesítés megszerzéséhez is bemeneti feltétel.

Forrás:

az érettségi vizsgáról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 3.§

Szerző:

Relációk