szociális biztonság

A jóléti állam egyik alapvető ismérve, hogy az állampolgároknak joguk van a létbiztonsághoz. Ennek társadalmilag elismert és a köz forrásaiból finanszírozott szintje a jóléti állam típusának függvénye. Ferge Zsuzsa és munkái nyomán Krémer Balázs a szociálpolitikát a legtágabb értelemben, a társadalompolitikával azonosítva, a társadalmi újraelosztás egy meghatározott típusának tekintik, amely nem követi a gazdaságosság, a nyereségesség, az áruviszonyok és a piaci csere logikáját. Ennek a társadalmi újraelosztásnak a célja a szociális biztonság megteremtése.

Forrás:

Krémer Balázs: Bevezetés a szociálpolitikába. Budapest, Napvilág Kiadó, 2009. munkája alapján, és Hoffmann István: Szociálpolitika, szociális ellátások, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. p.6.

Szerző:

Relációk