emberi méltóság joga

AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. Az Alaptörvény szerintaz emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz (II. cikk). Az alapjogi normára ma már a leggyakrabban az állampolgárok alapjogai elnevezést használjuk. Az ún. „nyugati civilizáció” legfőbb értékei közt tartjuk számon. Az angol források egyszerűen jogokról – rights – szólnak: például a Petition of Rights 1628-ból; az amerikai dokumentumok szintén jogokat említenek: minden ember veleszületett, elidegeníthetetlen jogairól szólnak. A francia deklaráció címe: Az ember és a polgár jogainak deklarációja. Nemzetközi dokumentumok – például az ENSZ alapokmányának preambuluma – az „alapvető emberi jogokat” mondanak; az 1948-as egyetemes nyilatkozat az „emberi jogok és alapvető szabadságok” kifejezést használja; az Európa tanácsi egyezmény címe az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szól stb.

Forrás:

Alaptörvény I.- II. cikk EU Alapjogi Charta I.-II. cikk (Méltóság cím)

Szerző:

Relációk