diszgráfia

Olyan írászavar, mely az írás grafomotoros jellemzőiben nyilvánul meg /például a betűk felismerhetősége, a téri elrendezés, az írás sebessége, a központozás hibái/, másrészt fonológiai nyelvi zavar /nyelvtan, helyesírás, mondatszerkezet/ illetve az előbbi kettő együttes megjelenése. A főként grafomotoros problémákra visszavezethető írászavar az alaki diszgráfia. Az írás kivitelezése lassú és rossz. Az írás olvashatatlan, vagy az íráskép nagyon csúnya, szabálytalan. A téri-vízuális és fonológiai zavarokra visszavezethető írászavar a tartalmi diszgráfia. Lényegében a helyesírás gyengesége. A diszlexia felnőttkori maradványtünetei közül a az egyik legjellemzőbb.

Forrás:

Összegzés Meixner Ildikó: A dyslexia prevenció, reedukáció módszere(BGGYTF Kiadó, 1995, 2012) Gyarmathy Éva: Diszlexia – A specifikus tanítási zavar ( Lélekben Otthon kiadó, 2007) Juhász-Dékány: Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez (Logopédia Kiadó, 2007) c. művek alapján.

Szerző:

Relációk