egészségbiztosítás

Magyarországon ma az egészségbiztosítás keretein belül, megfelelő jogosultság szerint az állampolgárok természetbeni ellátás keretében nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat és pénzben nyújtott pénzbeli ellátásokat vehetnek igénybe. A egészségbiztosítási, ún. járulékos jogviszony általában valamilyen munkavégzésre irányuló, jövedelemszerző tevékenység alapján jön létre. Az egészségbiztosítás keretében nyújtott egészségügyi ellátásokat a biztosítási jogviszonyt keletkeztető jogviszonyban álló személyek (biztosítottak) és azok is igénybe vehetik, akik olyan jogviszonyban állnak, amely kizárólag egészségügyi ellátásra jogosít (egészségügyi ellátásra jogosult személyek), pl.: nyugdíjasok, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben részesülők, egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetők, stb. Az ellátások fajtái: háziorvosi ellátás, fogorvosi ellátás, fekvőbeteg ellátás, járóbeteg ellátás, otthoni szakápolás, hospice, betegszállítás, mentés, egyéb alapellátási feladatok(védőnői-és iskolaorvosi ellátás, mozgó szakorvosi szolgálatok).

Forrás:

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény, - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, -A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapja, http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/egeszsegugyi_ellatasok

Szerző:

Relációk