helyi önkormányzati állandó bizottság

Az önkormányzati rendszerben az állandó bizottságok feladat- és hatásköre tartós, az helyi önkormányzat és a képviselő-testület munkáját tartósan az egész vagy több önkormányzati cikluson keresztül segítik, támogatják. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A kötelező állandó bizottságok, amelyek külön vagy összevontan látnak el feladatokat: pénzügyi bizottság, köznevelési ügyekkel foglalkozó bizottság, nemzetiségek ügyeivel foglalkozó bizottság, összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság, vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság, egyéb bizottság. Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 37, 39, 57 és 83. § Vértesy László: A helyi önkormányzatok, szerveik és működésük (III. fejezet). in Magyarázat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényhez. Magyar Közlöny, 2015. 15-160. o.

Relációk