végrehajtás foganatosítása

Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a végrehajtást az elsőfokú hatóság foganatosítja. A végrehajtást foganatosító szerv a végrehajtásra önálló bírósági végrehajtóval szerződést köthet, a végrehajtás során azonban csak a végrehajtást megindító hatóság jogosult végzést hozni. Törvény vagy kormányrendelet elrendelheti, hogy ha nem az elsőfokú hatóság foganatosítja a végrehajtást, akkor a döntés végrehajtását a végrehajtást foganatosító szerv az elsőfokú hatóság bevonásával foganatosítsa, ha ehhez olyan szakmai ismeretek vagy egyéb feltételek szükségesek, amelyekkel a végrehajtást foganatosító szerv nem rendelkezik. A végrehajtás foganatosítására különféle szabályok vonatkoznak attól függően, hogy annak tárgya pénzfizetési kötelezettség, késedelmi pótlék, meghatározott cselekmény, külföldi határozat vagy magyar közigazgatási hatóság döntésének külföldön történő végrehajtása.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 128-139. § Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 153. o

Relációk