előzetes hatásvizsgálat

A jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat vagy kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A szabályozás várható hatásait releváns időintervallumban kell vizsgálni. Az előzetes hatásvizsgálat adatait és az előzetes hatásvizsgálat során feltárt eredményeket a hatásvizsgálati lapon szükséges rögzíteni.

Tudományterület:

Forrás:

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 17. § 12/2016. (IV. 29.) MvM rendelet az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról Vértesy László: Az állami beavatkozás joga és hatékonysága. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Közigazgatás-tudományi Kar. Budapest, 2014. 59. o

Relációk