ügyészi fellépés

A Ket. rendszerében a hivatalból induló döntésfelülvizsgálati eljárások egyik formája. Az ügyész ellenőrzi a közigazgatási hatóságok, valamint a bíróságon kívüli más jogalkalmazó szervek által hozott egyedi, bíróság által felül nem bírált jogerős vagy végrehajtható döntések, valamint hatósági intézkedések törvényességét. Az ügyész a közigazgatási hatósági döntés érdemére kiható törvénysértés esetén a döntéssel szemben felhívással él a törvénysértés megszüntetése érdekében. Amennyiben az ellenérdekű fél a fellépésre okot adó körülményt saját maga is orvosolni tudja, az ügyész önkéntes teljesítésre történő felhívással élhet, amelyben indítványozza a törvénysértés megszüntetését. Az ügyész a felhívását a felügyeleti szervhez nyújtja be. A felhívás eredménytelensége esetén az ügyész az alapügyben hozott jogerős döntést támadhatja meg bíróság előtt.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 120. § 2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről 29. § Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 128-129. o

Relációk