jogterület

A jogi normák olyan, többé-kevésbé összefüggő és relatíve elkülönülő összessége, amely a jogág sajátosságaival, önállóságával, elkülönültségével nem rendelkezik. Jogterület képződhet egy-egy jogágon belül, de több jogágat részben átfedve is (keresztülfekvő jogágak). 1. Hasonló struktúrájú, tárgykörű jogágak csoportja, például közjog, magánjog, polgári jog, nemzetközi jog, gazdasági jog. 2. Hasonló nemzeti vagy politikai, ideológiai jogi kultúrák csoportja, például angol-szász, kontinentális, német, francia, mediterrán, skandináv, szocialista jogterület.

Tudományterület:

Forrás:

Tamás András: Legistica, A jogalkotástan vázlata. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2013. 211. és 223. o.

Relációk