megyei jogú város

A települési önkormányzat egyik típusa, amely – törvényben meghatározottak szerint, az abban foglalt kivételekkel – azokat a közszolgáltatásokat is biztosítja, melyek saját területén túl a megye egészére vagy nagy részére kiterjednek. Megyei jogú város a megyeszékhely város és az Országgyűlés által e törvény hatálybalépése előtt megyei jogúvá nyilvánított város. A megyei jogú város képviselő-testülete a közgyűlés. Az Országgyűlés korábban – a képviselő-testület kérelmére – az ötvenezernél nagyobb lakosságszámú várost megyei jogú várossá nyilváníthatta. 2006 óta Magyarországon 23 megyei jogú város található, a 18 megyeszékhely mellett a következő 5 város megyei jogú: Dunaújváros, Érd, Hódmezővásárhely, Nagykanizsa és Sopron. (Budapest ugyan Pest megye székhelye, de különleges státusza következtében nem megyei jogú város, hanem főváros.) A Megyei Jogú Városok Szövetsége a megyei jogú városok 1990-ben alakult érdekvédelmi szervezete.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 21. § Vértesy László: A helyi önkormányzatok, szerveik és működésük (III. fejezet). in Magyarázat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényhez. Magyar Közlöny, 2015. 12. o.

Relációk