végrehajtási szakasz

A közigazgatási hatósági eljárás egyik lehetséges, utolsó szakasza, amelyben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályban meghatározott eljárási cselekmények foganatosításával gondoskodnak a végrehajtható döntésben megállapított kötelezettségek megvalósításáról: pénzfizetési kötelezettség vagy meghatározott cselekmény végrehajtása. A közigazgatási határozattal megállapított pénzfizetési vagy egyéb magatartásra irányuló kötelezettség hatósági kényszercselekmény útján történő realizálása a kötelezett vagyoni jogainak vagy kivételesen személyes szabadságának korlátozásában nyilvánul meg. A végrehajtási szakasz elkülöníthető a végrehajtás megindítására és foganatosítására.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 124-125. § 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 153. o

Relációk