nemzetgazdaság

A nemzetgazdaság fogalma: A gazdaság magába foglalja az anyagi és emberi erőforrásokat, azaz a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatás kapcsolatait. A gazdaság állapot és folyamat, statikus és dinamikus jelenség egyszerre. A gazdaság egy ország földrajzi, nemzeti határain belüli egységként: nemzetgazdaság. Makró gazdaság: a nemzetgazdaság egésze. Mikro gazdaság: a gazdaság kis egységei, vállalatok, vállalkozások, a piacon szereplők.

Forrás:

Pénzügy sziget http://penzugysziget.hu/?option=com_content&view=article&id=1989:01atetel&catid=254&Itemid=378 Letöltve: 2017. május 18.

Relációk