túlzott deficit eljárás

Amennyiben egy tagállamban a költségvetési hiány a megengedett küszöbértékét meghaladja, uniós szinten úgynevezett túlzottdeficit-eljárás indulhat (Excessive Deficit Procedure, EDP). Az eljárás több lépést foglal magában. Az Unió szankciókat is alkalmazhat annak érdekében, hogy az érintett tagállamot rábírja a túlzott hiány kiigazítására. A túlzott hiány esetén követendő eljárást a Szerződés rögzíti, és a stabilitási és növekedési paktum joganyaga konkretizálja. A túlzott hiány fennállásáról szóló tanácsi határozat meghozatalának kritériumait, ütemtervét és határidejét az EDP-eljárás határozza meg. A Tanács döntésének dátumát azon jelentések leadási határidejéhez, azaz április és október 1-jéhez viszonyítva szabják meg, amelyeket a tagállamok államháztartásukról kötelesek készíteni és a Bizottságnak benyújtani.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (294 - 295. oldalak)

Relációk