EMS hitelességi elmélet

Az 1970-es évek magas inflációjának európai tapasztalata egy újabb célt fogalmazott meg, amit az EMS (European Monetary System – Európai Pénzügyi Rendszer) teljesített. Azzal, hogy valutáik árfolyamát a német márkához rögzítették, a többi EMS-ország valójában a német Bundesbank inflációellenes elkötelezettségének hitelességét importálta, és ezzel megakadályozta a monetáris expanzió alkalmazása nyomán keletkező inflációs nyomás kialakulását. Ez a nézet, az EMS hitelességi elmélete, a lebegő árfolyamok elleni „fegyelmezési” érv egy másik olvasata: egy nemzetközi árfolyamegyezmény megszegésének politikai költsége visszatarthatja a kormányokat attól, hogy valutáik leértékelésével a magasabb infláció hosszabb távú költségeinek árán rövid távú gazdasági növekedésre tegyenek szert.

Forrás:

Sághi Márta: Nemzetközi gazdaságtan - Elmélet és gazdaságpolitika. Panem Kiadó (24. fejezet)

Relációk