társadalombiztosítási konszolidáció

A magyar államháztartás konszolidációjának kiemelt területe a nyugdíjbiztosítási alrendszer átalakítása volt Fenntarthatóságának és biztonságos finanszírozhatóságának megteremtése érdekében. Legyen önfenntartó és biztosítsa a Nyugdíjbiztosítási Alap mindenkori egyensúlyát, a jelenlegi és jövőbeni nyugdíjas generációk ellátmányának kifizetését. Az első lépés a rendszerszerűség biztosítása volt azáltal, hogy megszűnt a magánnyugdíj-pénztárak kötelező jellege. Tagjaik nagy többsége visszalépett az állami társadalombiztosítás keretei közé. A második fontos lépés a társadalombiztosítási nyugellátáson belül az egyes biztosítási formák rendezése, átalakítása volt. 2012. január 1-jétől minden biztosított a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe fizeti be a nyugdíjjárulékot.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (324. oldal)

Relációk