költségvetési ciklus

A költségvetési törvény előkészítésének, elfogadásának és végrehajtásának folyamata, az úgynevezett költségvetési ciklus négy fázisra tagolódik: a) a döntés-előkészítő szakasz, amely a költségvetési évet megelőző évben zajlik le; b) a döntési szakasz, amely normál esetben szintén a költségvetési évet megelőző év produktuma; c) a döntés-végrehajtási szakasz, amelynek időtartama egybeesik a költségvetési évvel, valamint d) a döntés-végrehajtás ellenőrzésének szakasza, amelynek ideje a költségvetési évet követő esztendőre tevődik.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (134. oldal)

Relációk