közteherviselés

A cél egy átlátható, egyszerű és betartható terhet jelentő adórendszer kialakítása, mellyel párhuzamosan ugyanakkor jelentősen megerősödik az adóhatóság ellenőrző szerepe, ellenőrzési eszköztára. Méltányos, alacsony terhelésű adózás csak akkor jöhet létre, ha a közteherviselésben mindenki szabályszerűen részt vesz. Az adórendszer átalakítása jó alap volt a fiskális konszolidációhoz, de emellett számos egyéb változásra, intézkedésre is szükség volt. Felül kellett vizsgálni és meg kellett újítani a nyugdíjrendszert, a költségvetést fenntarthatatlanná tevő (évente több száz milliárd forintos költségvetési lyukat ütő) kötelező magánnyugdíj-pénztári rendszert meg kellett szüntetni, meg kellett újra teremteni a nemzeti szolidaritás közösségét. A rászorulóknak segély helyett munkát kellett adni. Ennek érdekében át kellett alakítani a szociális támogatások rendszerét, s be kellett indítani a közmunkaprogramokat.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (13. oldal)

Relációk