mediterrán modell

A mediterrán modellbe olyan országok tartoznak, dél-európai országok, amelyekben a jóléti állam koncepciója később, csak a hetvenes és nyolcvanas években kezdett gyökeret verni. Az idetartozó országokra a szociális kiadások alacsony szintje jellemző különösképpen a szociális segélyek és a munkanélküliek kirívóan alacsony szintje jellemző. Ezekben az országokban általában a szociális ellátások hozzáférhetőségének rendkívül bonyolult és bürokratikus rendszere teszi többnyire csak nehezen elérhetővé a juttatásokat még az arra jogosultak számára is. Némiképpen kivételt képeznek ez alól az egészségügyi ellátások, ahol univerzális alanyi jogon hozzáférhető szolgáltatásokat alakítottak ki ezek az országok a hetvenes és a nyolcvanas években. A fő jellemzője ebbe a csoportba tartozó országoknak a merev munkaerő-piaci politikák alkalmazása, a szigorú munkavédelmi jogszabályok és a korai nyugdíjazás politikájának eszközeként való használata a romló foglalkoztatási körülmények javítására.

Forrás:

Novoszáth Péter: Társadalombiztosítás pénzügyei. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó. 2014. (63 - 64. oldalak)

Relációk