közbiztonság

Rendészeti szempontból a közbiztonság – legegyszerűbben fogalmazva – olyan jogi tárgy, mely a védendő értékek összességét foglalja magába. A rendészet (és különösen a rendőrség) elsődleges feladatai közé tartozik a közbiztonság (és a közrend) védelme.
Normatív szempontból a közbiztonságot a demokratikus jogállamok általában államcélként (nem pedig alapvető jogként) fogalmazzák meg, melynek megvalósítása elsősorban a kormányzat felelőssége. A közbiztonság megvalósításához az alapvető (emberi) jogok korlátozása is szükséges lehet.
Materiális fogalomként a közbiztonság a biztonság egyik fajtája, tehát annak általános sajátosságai jellemzik (statikus vagy dinamikus állapotként is felfogható, nem anyagi jellegű infrastruktúra, illetve kooperációs termék).
A közbiztonság fogalmát használja az Alaptörvény és a jogszabályok is, azonban nincs jogszabályi definíciója, így tudományos fogalomnak tekinthető.

Tudományterület:

Forrás:

Finszter Géza: A rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer. Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013. [32-41. o.] Balla Zoltán: Monográfia a rendészetről. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2016. [45-47. o.]

Relációk