elővezetés

Rendőri intézkedés. Sajátossága, hogy az elővezetést általában közigazgatási hatóság vagy bíróság rendeli el abból a célból, hogy biztosítható legyen olyan személy (pl. tanú) megjelenése, akinek személyes meghallgatása vált szükségessé az eljárás során.
Az Rtv. szerint a rendőr az elővezetést elrendelő határozatban vagy végzésben megjelölt személyt az abban megjelölt helyre kíséri vagy oda útba indítja. Ha az elővezetés másként nem teljesíthető, az elővezetett személyt a rendőrségen a szükséges ideig – legfeljebb 12 óra időtartamra – vissza lehet tartani. Az elővezetés elrendelésének törvényességéért az elrendelő a felelős.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [34. §]

Relációk