személy- és létesítménybiztosítási intézkedés

Rendőri intézkedés. Az Rtv. szerint a rendőrség, valamint a rendőr a Magyarország szempontjából különösen fontos személy (ún. védett személy) biztonsága érdekében, más rendőri intézkedés alkalmazásán túlmenően:
– útvonalat, közterületet a forgalom elől elzárhat, a forgalmat korlátozhatja,
– nyilvános és közforgalmú intézmények működését korlátozhatja,
– magánlakásba – külön írásos utasítás birtokában – ellenőrzés, a helyszín megfigyelése és biztosítása céljából beléphet, és ott tartózkodhat,
– területet lezárhat, és megakadályozhatja, hogy oda bárki belépjen vagy onnan távozzék, illetőleg az ott tartózkodókat távozásra kötelezheti.
A rendőrség a védett személy vagy létesítmény biztonsága érdekében technikai ellenőrzést alkalmazhat, elrendelheti a jogszerűen birtokban tartott veszélyes tárgyak kötelező letétbe helyezését.
A fentiek mellett ideiglenes védelemben részesíthető az a személy, akit közéleti tevékenysége miatt személye vagy közvetlen környezete ellen irányuló erőszakos bűncselekménnyel fenyegettek meg, illetve egyéb alapos okból védelme szükséges.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [46. §]

Relációk