belső bűnmegelőzési szerv

A rendőrséget szervezeti értelemben három, horizontálisan (nem egymásnak alárendelten) elkülönült szerv alkotja, melyek közül az egyik a – teljes nevén – belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv. Jelenlegi elnevezése: Nemzeti Védelmi Szolgálat (rövidítése: NVSZ). Illetékessége az ország egész területére kiterjed.
Az Rtv. szerint a szerv szervezeti egységeként kormányrendelet kirendeltséget hozhat létre. A szerv vezetője a főigazgató, akit a rendészetért felelős miniszter nevez ki.
Az Rtv. szerint ez a szerv kizárólagos hatáskörrel végzi el a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési célú ellenőrzést. Ennek keretében egyebek közt:
– ellátja a hivatásos állományba jelentkezőknél, és annak tagjánál a Hszt.-ben meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzését,
– elvégzi az ún. védett állomány (pl. érintett kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, köztisztviselő, állami tisztviselő, a hivatásos állomány tagja) megbízhatósági vizsgálatát,
– felderíti a védett állománnyal összefüggő, meghatározott bűncselekményeket.
Ez a szerv nyomozóhatósági jogkört nem gyakorol. Ha feladatai ellátása során bűncselekmény elkövetésének gyanúját észleli, haladéktalanul feljelentést tesz a nyomozó hatóságnál vagy az ügyésznél és átadja az általa összegyűjtött adatokat.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [4-4/A. §, 7. §] 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról www.nvsz.hu

Relációk