Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Rendvédelmi szerv, azon belül polgári nemzetbiztonsági szolgálat. Rövidítése: NBSZ. Az Nbtv. szerint egyebek közt:
– a titkos információgyűjtés eszközeivel és módszereivel szolgáltatást végez a titkos információgyűjtésre feljogosított szervek titkos információgyűjtő tevékenységéhez,
– biztosítja az e tevékenységhez szükséges különleges technikai eszközöket és anyagokat,
– szakértői tevékenységet végez,
– ellátja az objektumai műveleti védelmének és személyi állománya, valamint a hatáskörébe tartozó más személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének feladatait,
– törvény által titkos adatszerzésre, titkos információgyűjtésre jogosult szervek erre vonatkozó megkeresésére – az adatkezelő megjelölésével – segítséget nyújthat a titkos adatszerzésre, titkos információgyűjtésre jogosult adatkezelő szervtől történő, az adatkérő által jogszerűen kezelhető adat igényléséhez,
– jogszabály rendelkezései szerint ellátja az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságával kapcsolatos információbiztonsági feladatokat.
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kormányzati tájékoztató tevékenységet nem folytathat.

Tudományterület:

Forrás:

Ksztv. [1. § (5) bekezdés] Nbtv. [8. §] http://nbsz.gov.hu/

Relációk