magánnyomozó

Az Szvmt. szerint magánnyomozó a magánnyomozói tevékenységet végző személy. A tevékenység végzéséhez legalább középiskolai végzettség, valamint a rendőrség által kiadott igazolvány szükséges.
A magánnyomozó a tevékenység szolgáltatására irányuló szerződés teljesítése érdekében pl.:
– adatot gyűjthet, felvilágosítást kérhet,
– kép- és hangfelvételt a kötelezettségeit meghatározó szerződés keretei között, az adatvédelmi és személyiségi jogokra vonatkozó szabályok megtartásával készíthet, illetve használhat fel,
– a más részére szóló zárt küldemény tartalmát csak a címzett vagy a feladó előzetes hozzájárulásával ellenőrizheti.
Elnevezése ellenére valójában a magánnyomozó nem nyomozó, nem végezhet rendőrségi, büntetőeljárásban végezhető nyomozóhatósági tevékenységet. A magánnyomozói tevékenység hatósági ellenőrzését a rendőrség végzi.

Tudományterület:

Forrás:

Szvmt. [6. §, 34-35. §] Christián László (szerk.): Személy- és vagyonvédelem. NKE, Budapest, 2014. [227-243. o.]

Relációk