Közös agrárpolitika

Az Európai Unió közös agrárpolitikájának (KAP) részeként kerülnek megfogalmazásra a mezőgazdasági termelésre, vidékfejlesztésre, birtokpolitikára, állat-növényegészségügyre, illetve az élelmiszerekre vonatkozó szabályok. Ezeken a szakmai területeken az Európai Unió elsősorban irányelveket alkot, amelyek tartalmi előírásait a tagállamoknak a nemzeti jogalkotásuk során kell érvényesíteniük. A KAP céljai (1) a mezőgazdasági tevékenység termelékenységének növelése/műszaki fejlesztése, a termelési tényezők lehető legjobb felhasználásával. (2) Az agrárpiac stabilitása piacvédelmi intézkedésekkel, (3) az élelmiszer-ellátás biztosítása önellátásra való berendezkedés illetve a piac zárttá tételével, (4) a fogyasztói igények méltányos áron való kiegyenlítése, (5) a mezőgazdaságból élő lakosság megfelelő életszínvonalának elérése. A Közös Agrárpolitika két pillérének a pénzügyi forrása az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA).

Forrás:

KAP finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet, Mikó Zoltán (2013): Természeti és épített környezet igazgatása. In: Szakigazgatási ismeretek tananyag a kormányablak ügyintéző képzés 4. Egyedi ügyek és élethelyzetek c. Moduljához. Budapest, NKE 2013. Csák Csilla (2014): Agrárpolitika, agrárigazgatás. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető-és Továbbképzési Intézet

Szerző:

Relációk