pénzpiac felügyelet

A pénzpiac felügyelet két területe a mikro- és a makroprudenciális felügyelet. A pénzpiacfelügyelet feladata a pénzügyi közvetítőrendszer szilárd, átlátható és hatékony működésének, az abban közreműködő személyek és szervezetek prudens tevékenységének biztosítása szabályozó és hatósági eszközök révén szükség esetén kikényszerítése. A pénzpiacfelügyelet az állami szerveken keresztül egy megfelelő normatív és működési keretrendszert alakít ki,ami hozzájárul a pénzpiac versenyképes fejlődéséhez, a veszélyeztető kockázatok feltárásához, megelőzéséhez és a már kialakult kockázatok csökkentéséhez. A pénzpiac felügyelet emellett ellája a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő fogyasztók jogainak és érdekeinek védelmét.

Forrás:

Pénzügyi Szervezetek Állai Felügyelete (2012): Éves Jelentés. https://www.mnb.hu/letoltes/pszaf-eves-jelentes-2012.pdf

Szerző:

Relációk