kereső tevékenység


Minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt is, aki egyéni vállalkozó, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve. Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja A mezőgazdasági őstermelő akkor minősül kereső tevékenységet folytatónak, ha az abból származó bevételt a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni. A közérdekű önkéntes tevékenység nem minősül kereső tevékenységnek. A nevelőszülő nem tekinthető keresőtevékenységet folytatónak ha nevelőszülői jogviszonya mellett más keresőtevékenységet nem végez. A szociális szövetkezet tagjaként végzett személyes közreműködés akkor minősül ilyennek, ha a bevétel meghaladja havonta a minimálbér összegét.

Forrás:

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5)

Szerző:

Relációk