méltányosság

Általános értelemben azt jelenti, hogy az adott ellátási rendszer (pl. egészségügy, iskoláztatás) valamely jellemzője társadalmilag igazságos módon oszlik el a társadalmon belül. A „társadalmilag igazságos” fogalma mögött többnyire valamilyen normatív elosztási cél van. Margaret Whitehead javaslata szerint méltánytalanságnak számít az olyan egyenlőtlenség, amely elkerülhető és igazságtalan. Gazdasági értelemben akkor valósul meg, amikor az egyének jövedelmi helyzete nem befolyásolja az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőséget, illetve gazdasági teherviselő képességük arányában járulnak hozzá az egészségügyi rendszer működtetéséhez. A méltányosságot a társadalombiztosítás az igazságosság, és a költség-hatékonyság mellett alapvető értékké emeli. A társadalmi kohézió alapfeltétele. (A KOL több tudományterület megközelítését is tartalmazza a fogalom ismertetésében, ezek a meghatározások máshová helyezik a súlypontokat, s érdemes emiatt a címszó több meghatározását komplexen használni, ismerni.)

Forrás:

Whitehead, M. 1992. The concepts and principles of equity and health. International Journal of Health Services. 22(3)pp.429-445

Szerző:

Relációk