szociális jog

A szociális jog a társadalombiztosítási jellegű (ideértve a munkanélkülieknek járó ellátásokat is), továbbá a járulékfizetéstől függetlenül létrejövő, jóléti ellátásokra való jogosultságokat keletkeztető jogviszonyok összessége. Utóbbiakon a szociális törvény hatálya alá tartozó ellátásokat, a családi támogatásokat és a gyermekvédelmi törvényben biztosított ellátásokat értjük. A hozzájutás elve szerint elkülöníthetjük az alanyi jogon járó (univerzális) juttatásokat, amelyek nagyon széles körben, kevés és egzaktan értelmezhető jogszabályi feltétellel járnak valamennyi jogosultnak. A második csoportba a normatív módon szelektív ellátások tartoznak, amelyek egyfajta átmenetet képeznek az alanyi jogú juttatások és a rászorultsági ellátások között. A harmadik csoportba a rászorultsági ellátások tartoznak, amelyek a hozzáférést az igénylő, illetőleg annak családja jövedelmi, vagyoni viszonyaitól, valamint egyes esetekben a jogszabályban meghatározott személyi körülményeitől teszik függővé.

Forrás:

Krémer Balázs: Bevezetés a szociálpolitikába. Budapest, Napvilág Kiadó, 2009. munkája alapján, és Hoffmann István: Szociálpolitika, szociális ellátások, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. p. 7.

Szerző:

Relációk