média

Média minden olyan kommunikációs rendszer, amely lehetővé teszi, hogy egy társadalom betöltse három funkcióját: a megőrzést, az üzenetek és a különböző tudásformák távolsági kommunikációját és végül a különböző politikai és kulturális tudástartalmak reaktualizálását. Thomas Gibbons szerint a közszolgálati média két meghatározó jellegzetessége, elengedhetetlen, a megkülönböztetést lehetővé tevő fogalmi eleme az univerzalitás és a kulturális felelősség. Az előbbi garantálja azt, hogy a közszolgálati média a lehető legtöbb emberhez, fogadókészség esetén gyakorlatilag a teljes lakossághoz eljusson, tehát ne legyen technikai vagy anyagi akadálya a műsorokhoz való eljutásnak (jelen helyzetben ezt kizárólag földfelszíni, analóg műsorszolgáltatás útján lehet kivitelezni), míg az utóbbi arról kezeskedik, hogy a műsorok megfelelően magas színvonalúak legyenek, szórakoztassák és tájékoztassák, valamint okítsák is a közönséget.

Forrás:

Eliot, T. S. (2003) A kultúra meghatározása. Budapest: Szent István Társulat. - Gibbons, Thomas (1998) Regulating the media. London: Sweet & Maxwell. - Fréderic Barbier – Catherine Bertho Laveir: A média története. Didert-tól az Internetig. 13. o.Osiris Kiadó, Budapest, 2004. c. munkák alapján

Szerző:

Relációk