kiemelt figyelmet igénylő tanuló

2011-től új fogalomhasználat jelent meg a köznevelési törvényben. Eszerint az átfogó kategória neve: különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló. Ezen a fő kategórián belül vannak a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, akik lehetnek: a) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók, b) kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók, c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók.

Forrás:

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§ (13) bekezdés

Szerző:

Relációk