sportvállalkozás

A sportszövetségek mellett a sportszervezetek másik megjelenési formája a sportvállalkozás. Sportvállalkozásnak csak az a gazdasági társaság minősül, amelynek a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény alapján a cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy vagy több sportágban. Kizárólag korlátolt felelősségű társasági, illetve részvénytársasági formában alapítható, illetve működhet a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai szerint azzal, hogy a fogyatékosok sportja, illetve a szabadidősport területén sporttevékenység közhasznú társaság keretében is szervezhető.

Forrás:

a sportról szóló 2004. évi I. törvény 18.§

Szerző:

Relációk