nagyközség

A nagyközség nem önálló települési kategória, hanem a község egyik típusa. A nagyközségi címet használhatják azon községi önkormányzatok, amelyek a törvény hatálybalépésekor nagyközségi címmel rendelkeztek, továbbá, amelyek területén legalább háromezer lakos él. A feltételes mód következtében a képviselő-testület döntésén múlik, hogy a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben – a lakosságszám-feltétel fennállása esetén – miként határozza meg az önkormányzat hivatalos megnevezését. Korábban az 1990. évi LXV. a helyi önkormányzatokról értelmében a nagyközségi címet használhatják azon települések képviselő-testületei, amelyek a törvény hatályba lépésekor nagyközségi tanácsok voltak, továbbá amelyek területén legalább ötezer lakos él. A községekből annyiban tér el, amennyiben több kötelező önkormányzati feladatot lát el. Magyarországon a 3155 településéből 121 nagyközség található (KSH 2016).

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 20. § 1990. évi LXV. a helyi önkormányzatokról 108. § Vértesy László: A helyi önkormányzatok, szerveik és működésük (III. fejezet). in Magyarázat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényhez. Magyar Közlöny, 2015. 11. o.

Relációk