kontinentális jóléti modell

A kontinentális modellbe tartozó országok sok hasonlóságot mutatnak az észak modellbe tartozó országokkal. Ugyanakkor a szociális kiadásaik lényegesen nagyobb részét fordítják nyugdíj kiadásokra, mint az északi modellbe tartozó országok. A kiterjedtebb rokkantsági ellátások köre a Bismarcki hagyományok szellemiségét őrzi. Az utóbbi 20-25 évben a korábban erős szakszervezetek taglétszáma drámaian lecsökkent. Ennek ellenére a szakszervezetek korábbi erős jogosultságai, befolyása a döntésekre, kollektív alkuereje jelentős részben fennmaradt, de már messze nincs arányban a szakszervezetek a munkavállalókra való befolyásának mértékével.

Forrás:

Novoszáth Péter: Társadalombiztosítás pénzügyei. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó. 2014. (63. oldal)

Relációk