Országgyűlési Őrség

Az Országgyűlésről szóló törvény szerint az Országgyűlési Őrség központi költségvetési szervként működő fegyveres szerv. Az Őrség a Hszt. szervi hatálya alá tartozik, azonban a Ksztv. nem szabályozza (nem rendvédelmi, és nem is közigazgatási szerv).
Az Őrség létrehozására az Alaptörvény teremtett felhatalmazást, amikor kimondta, hogy az Országgyűlés biztonságáról országgyűlési őrség gondoskodik. Az Őrség működését az Országgyűlés elnöke irányítja. Mivel az Őrség a törvényhozó hatalom szerve, így nem sorolható a végrehajtó hatalom (a közigazgatás) szervei közé.
A törvény szerint az Őrség feladata az Országgyűlés védelme, függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének biztosítása, tárgyalási rendjének fenntartásával összefüggő, törvényben meghatározott személyvédelmi, létesítménybiztosítási feladatok biztosítása, protokolláris díszelgési, valamint az elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatok ellátása. Az Őrség nyomozóhatósági jogkört nem gyakorol.
Az Őrség vezetését a parancsnok látja el.
Az országgyűlési őr a törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására jogosult, melyek kapcsán a szabályozás utal az Rtv.-ben foglalt szabályokra.

Tudományterület:

Forrás:

Alaptörvény [5. cikk] 2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről [125-142. §] http://www.orszaggyulesiorseg.hu/

Relációk