polgári nemzetbiztonsági szolgálatok

A Ksztv. szerinti rendvédelmi szervek.
Az Alaptörvény szerint a nemzetbiztonsági szolgálatok alapvető feladata Magyarország függetlenségének és törvényes rendjének védelme, nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítése. A nemzetbiztonsági szolgálatok működését a Kormány irányítja. A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet. A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetére, működésére vonatkozó részletes szabályokat, a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásának szabályait, valamint a nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.
A nemzetbiztonsági szolgálatok közül polgári nemzetbiztonsági szolgálat az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ.
A fentieken kívül létezik Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat is, mely a Ksztv. szerint ugyan nem rendvédelmi szerv, de központi államigazgatási szervnek minősül.

Tudományterület:

Forrás:

Alaptörvény [46. cikk] Ksztv. [1. §] Nbtv. [1-2. §]

Relációk