magyar nyugdíjrendszer reformja

A nyugdíjrendszer 1997-es reformjának elsődleges célja a magyar nyugdíjrendszer fokozatos, részleges feltőkésítése volt, amit a nyugdíjjárulékok egy részének egy újonnan létrehozottintézménytípusba, a magán nyugdíjpénztárakba történő első körben önkéntes, majd a nyugdíjrendszerbe újonnan belépők számára kötelező átirányításával értek volna el. A járulékok átirányításával az érintettek számára arányosan csökkent volna az állami első pillérből fizetett nyugdíj, amit a későbbiekben túl kellett kompenzálnia a magán második pillérből származó járadéknak. Ezáltal az elképzelések szerint lehetővé vált volna a negatív demográfiai folyamatok miatt néhány évtizeden belül szükségszerűen felhalmozódó implicit államadósság egy részének előrehozásával és kiegyenlítésével annak időbeni kisimítása, a magán második pillérben idővel felhalmozódó tőke segítségével.

Forrás:

Novoszáth Péter: Társadalombiztosítás pénzügyei. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó. 2014. (102. oldal)

Relációk